Kullanım Koşulları


Kullanım koşulları

İş bu Kullanım Koşuları Biryolunvar.com internet sitesi ve uygulaması ile (bundan böyle BİR YOLUN VAR olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım şartlarını içermektedir.

1) KULLANICIlar, BİR YOLUN VAR'da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek) yararlanarak veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Bu KULLANICIlar BİR YOLUN VAR tarafından iş bu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2) BİR YOLUN VAR sitesi içeriğinde bulunan fal yorumları tamamen hayal gücü ile eğlence amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez ve doğruluk içermemektedir. BİR YOLUN VAR'da yapılan yorumlar geleneksel fal dilinin sohbet ve eğlence amaçlı sunulmuş bir şeklidir. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

3) 13 yaşından küçüklerin BİR YOLUN VAR sitesini kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri ve uygulamaları kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.

4) BİR YOLUN VAR sitesi ve uygulamasında bulunan tüm içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları BİR YOLUN VAR'a aittir. Bu sitenin ve uygulamanın yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

5) BİR YOLUN VAR sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

6) BİR YOLUN VAR'da KULLANICI olmak için kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. KULLANICIlar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder.

7) BİR YOLUN VAR tüm KULLANICIların kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8) BİR YOLUN VAR, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9) Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. KULLANICIların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple BİR YOLUN VAR'a rücu kesinlikle mümkün değildir. BİR YOLUN VAR ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

10) Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak BİR YOLUN VAR girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

11) KULLANICI site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

12) KULLANICI, BİR YOLUN VAR sitesinde ve uygulamasında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

* İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez.
* Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez.
* Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez.
* Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez.
* Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez.
* Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez.
* Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez.
* Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.
13) BİR YOLUN VAR üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen KULLANICIlara aittir. BİR YOLUN VAR tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.

14) BİR YOLUN VAR, site dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICIların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. BİR YOLUN VAR hiçbir sebep beyan etmeden KULLANICIların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.

15) KULLANICIlar BİR YOLUN VAR sitesinde, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer KULLANICIlardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez.

16) KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

17) KULLANICI verilerinin BİR YOLUN VAR'ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICInın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan BİR YOLUN VAR sorumlu değildir.

18) BİR YOLUN VAR, hiçbir KULLANICInın davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICIlar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir. BİR YOLUN VAR sitesi fallara yapılan yorumlardan falcılar sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. BİR YOLUN VAR sitesi üzerindeki yorumcular, bir çalışan değildir. Siteye katkı sağlayan taraflardır. BİR YOLUN VAR, yorumcu ve kullanıcı arasında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Yorumcunun davranış ve eylemlerinden BİR YOLUN VAR sorumlu tutulamaz.

19) BİR YOLUN VAR hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIlara yorum talep etmek için kullandıkları yorum kredilerini veya yorum ücretini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir. BİR YOLUN VAR, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir. BİR YOLUN VAR kullanıcılarına iade hakkını saklı tutar ve gerekli gördüğü durumlarda iade hakkını KULLANICILARa sağlar. BİR YOLUN VAR, aracı firma olan 3PAY üzerinden yapılan SMS ve Kredi Kartı ödemelerinde ücret iadesi yapmamakta, ücret iadesi kredi olarak kullanıcının hesabına işlenmektedir. BİR YOLUN VAR, gerekli gördüğü durumlarda sadece PAYPAL üzerinden yapılan işlemlerde tam ücret iadesinde bulunmaktadır.

20) BİR YOLUN VAR, KULLANICIların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama içinde veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. BİR YOLUN VAR hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. BİR YOLUN VAR'ın iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICIların üyelik bilgileri BİR YOLUN VAR tarafından saklanacaktır. BİR YOLUN VAR, Kullanım Koşulları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

21) KULLANICI ve YORUMCULAR'ın profilleri için belirledikleri, profil resimlerinden BİR YOLUN VAR site yönetimi mesul değildir.

22) YORUMCULAR site yönetimi tarafından düzenlenen, kampanya ve indirimler dahilinde ödenen ücret üzerinden belirlenen komisyon oranı durumunu kabul etmektedir.

23) Biryolunvar.com sunucularında sistemi hızlandırmak adına falları belli bir ara (3 ay) tutup silme hakkına sahiptir. Kullanıcıların fallarını yedekleme sorumluluğu yine kullanıcılara aittir. 24) BİR YOLUN VAR yorumcuları, ortalama dört(4) , en geç 8 (sekiz) saat içerisinde yorumlarını yapmaktadır. KULLANICIlar fal formlarını oluştururken bu maddeyi göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. BİR YOLUN VAR kullanıcılarına iade hakkını saklı tutar ve gerekli gördüğü durumlarda iade hakkını KULLANICILARa sağlar.

Yazılım & Tasarım TasarimDa.Net